Provádíme odborné posudky nemovitostí
pozemků

Vyberte si z našich služeb

Posouzení nemovitosti

Naši architekti posoudí nejen obecný stavebně technický stav, ale zhodnotí navíc i okolí nemovitosti a její architektonický potenciál.

Více informací

Posouzení pozemku

Provedeme rešerši dostupných informací o pozemku a jeho nejbližším okolí, prověříme územní plán, zjistíme existenci inženýrských sítí.

Více informací

Další služby

Dále nabízíme právní služby, základní hydrogeologický průzkum a další služby spojené s nákupem Vaši nemovitosti nebo pozemku.

Více informací